Digital strategi

Internet har förändrat kundens beteende, upplevelser och förväntningar i grunden. För många branscher är den digitala strategin idag affärskritisk och samtidigt en svår utmaning. Fabrikens strategiarbete utgår från kunden. Genom att förstå kunderna ser jag hur deras behov kan stödjas av tjänster som uppdragsgivaren tillhandahåller eller skulle kunna tillhandahålla — oavsett vilken kanal kunden väljer. Strategiarbetet följer en process där uppdragsgivaren är delaktig i alla steg: Nuläge, Research och Insikter, Hypoteser, Strategiformulering samt Implementering.

Grafisk formgivning

God formgivning börjar med kreativitet, lyhördhet och målfokus. Fabrikens arbete inom grafisk formgivning omfattar hela produktionsprocessen för digitalt eller tryckt material – som front end-design, grafisk profil, produktomslag och marknadsmaterial. Jag arbetar i Illustrator, Photoshop, Indesign och After Effects.

Målgruppsanalys

Att förstå användarna av din tjänst eller produkt – deras behov, drivkrafter, och den faktiska användningssituationen, är ofta nödvändigt för att kunna skapa en lösning som ger dig de resultat som du vill uppnå. En genomtänkt målgruppsanalys är därför grunden till att bygga rätt strategi. När Fabriken genomför en målgruppsanalys definierar jag målgruppernas beteenden och behov för att kunna ta designbeslut och utforma tester. Med dessa stämmer jag sedan av att lösningen faktiskt levererar den tänkta nyttan. Vanliga tekniker är webbtrafikdata, enkäter, intervjuer, fokusgrupper, observationsstudier eller en kombination av dessa.

Textproduktion

Att skriva så att folk förstår är inte det lättaste, men snudd på det viktigaste. Textproduktion handlar också om att skapa berättelser vi känner igen och gör till våra, eller som tvärtom låter oss möta nya världar. På Fabriken finns lång erfarenhet av textproduktion – alltifrån webbtexter anpassade efter målgrupp, kanal och situation till redaktionella texter, pressmeddelanden, dokumentation eller copy.

UX

User experience design – som har sitt fokus på användbarhet och användarupplevelse, är idag formulerat i internationella webbstandarder. Samtidigt saknar många branscher de verktyg och den kunskap som krävs för att tillgodose användarens behov och önskemål. När Fabriken tar fram en UX-strategi arbetar jag med analysfrågor som rör både användbarheten och användaren – vari användbarheten ligger, vem användaren är, vilket mål användaren har, användarens attityd till produkten eller tjänsten samt hur användarsituationen ser ut.

Webbutveckling

När man tar fram en ny webbplats eller webbtjänst är det vanligt att man börjar i fel ände. Man funderar på vilka funktioner man vill ska finnas, hur webbplatsen ska se ut eller på vilket publiceringssystem som ska användas. Risken med det tillvägagångssättet är att man skapar något som inte är användbart för de tänkta användarna, eftersom andra faktorer har fått väga tyngre än användarnas behov. Fabriken utvecklar vanligen webbplatser efter metoden Effektstyrning, där jag identifierar den effekt som ska uppstå och de behov tjänsten eller webbplatsen ska uppfylla. Genom att definiera syfte, målgrupper och användningsmål kan jag bygga de funktioner och använda den teknik som behövs för att det tänkta resultatet ska uppnås.

Kontakta mig gärna:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.